Regulamin e-Biblioteki

REGULAMIN e-BIBLIOTEKI CENTRUM SEKTOR 3

 1. Administratorem e-Biblioteki Centrum Sektor 3 jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella.
 2. e-Biblioteka Centrum Sektor 3 udostępnia materiały (publikacje, materiały audio i video) związane z tematyką ekonomii społecznej, prowadzeniem i działalnością organizacji pozarządowych.
 3. Materiały udostępniane są bezpłatnie w celach edukacyjnych, informacyjnych i promocji dobrych praktyk.
 4. e-Biblioteka Centrum Sektor 3 udostępnia materiały poprzez umieszczenie na stronie www.sektor3.wroclaw.pl/biblioteka  odnośników do materiałów oryginalnie zamieszczonych na innych serwerach.
 5. e-Biblioteka Centrum Sektor 3 nie posiada praw autorskich do udostępnionych materiałów, poza materiałami wydanymi przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor 3 lub w ramach innych projektów.
 6. Wszystkie materiały (publikacje, materiały audio i video) są udostępniane za zgodą właścicieli praw autorskich.
 7. Właściciele praw autorskich w każdym momencie mogą wycofać zgodę na udostępnianie ich materiałów, informując o tym pisemnie administratora Biblioteki Centrum Sektor 3 na adres biuro@sektor3.wroclaw.pl. Administrator e-Biblioteki Centrum Sektor 3 zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych materiałów ze strony.
 8. Zamieszczone materiały są udostępniane Użytkownikowi jedynie do własnego, niekomercyjnego użytku.
 9. Zabrania się kopiowania całości lub fragmentów materiałów oraz ich modyfikowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 10. Zabrania się wykorzystywania zamieszczonych materiałów do celów komercyjnych.
 11. Prosimy o podanie odnośnika do strony e-Biblioteki Centrum Sektor 3 www.sektor3.wroclaw.pl/biblioteka w przypadku polecania udostępnionych publikacji na własnych stronach www i profilach portali społecznościowych.

 

Podziel się z innymi