Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom. Czytaj opis: Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. »

Podziel się z innymi
Opublikowane w Dobre praktyki Prawo Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariat: O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć

niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia
zawodowego.
Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej,
w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym
osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.
Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje
Podziel się z innymi
Opublikowane w Praca w NGO Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono
Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską.
Krajowym Organem Koordynującym dla Roku Wolontariatu w Polsce zostało Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiadało zarówno za zaplanowanie krajowych
obchodów Roku, jak również odgrywało istotną rolę w wyznaczaniu i realizacji
kierunków działania polskiej Prezydencji w obszarze wspierania rozwoju wolontariatu
w Unii Europejskiej.
Pomysł na wypracowanie w ramach polskiej Prezydencji Konkluzji Rady UE dot. wolontariatu
powstał m.in. jako efekt zaangażowania Stałego Przedstawicielstwa RP oraz
prac i konsultacji w ramach powołanego na okoliczność Europejskiego Roku Wolontariatu
2011 Międzysektorowego Zespołu Roboczego ERW 2011. Konkluzje miały podkreślić
zainteresowanie Polski tematyką wolontariatu i stanowić zwieńczenie obchodów
Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011. Czytaj opis: Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej »

Podziel się z innymi
Opublikowane w Ekonomia społeczna Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1.

Przekazujemy w Państwa ręce główny produkt tego projektu.
Wyobraźmy sobie gminę, powiat czy województwo jako system powiązanych ze sobą elementów, o wyraźnych, nie tylko terytorialnych, ale również społecznych, gospodarczych i kulturowych granicach. Przestrzeń, w której powinni nie tylko „zmieścić się” wszyscy jej mieszkańcy, ale również tak ułożyć relacje między sobą, aby nie tylko ze sobą współistnieć, ale również współpracować.
Podziel się z innymi

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska

Celem ekspertyzy jest dostarczenie wiedzy na temat podstawowych problemów,
zdiagnozowanych w obszarze współpracy międzysektorowej w tworzeniu polityk
publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska na poszczególnych Czytaj opis: Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska »

Podziel się z innymi