Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?

Samorząd terytorialny, którego dwudziestą rocznicę powołania obchodzimy w tym roku,jest dynamicznym, stale zmieniającym się zjawiskiem. Dotyczy to zarówno jego aspektu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego. Mając świadomość rozlicznych deficytów, jakie charakteryzują współcześnie działalność jednostek samorządowych, podjęliśmy w naszym projekcie wysiłek, zmierzający do inspirowania i pobudzania aktywności samorządów na rzecz aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz ich przedstawicieli w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania stał się proces tworzenia prawa miejscowego. Jest to w gruncie rzeczy istota samorządności lokalnej, pojmowanej nie w kategoriach rządu lokalnego, ale jako samozarządzanie ważną częścią spraw publicznych. Obywatele decydują o formie i treści stanowionego prawa, które następnie reguluje zachowanie ich samych.

Podziel się z innymi

Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Niniejsza propozycja Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Autorem Niezbędnika jest dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, ale wszyscy pozostali
partnerzy projektu – Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz lider całego przedsięwzięcia – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej mają tu swój mniej lub bardziej bezpośredni wkład. Czytaj opis: Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi »

Podziel się z innymi

Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom. Czytaj opis: Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. »

Podziel się z innymi
Opublikowane w Dobre praktyki Prawo Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariat: O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć

niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia
zawodowego.
Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej,
w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym
osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.
Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje
Podziel się z innymi
Opublikowane w Praca w NGO Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono
Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską.
Krajowym Organem Koordynującym dla Roku Wolontariatu w Polsce zostało Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiadało zarówno za zaplanowanie krajowych
obchodów Roku, jak również odgrywało istotną rolę w wyznaczaniu i realizacji
kierunków działania polskiej Prezydencji w obszarze wspierania rozwoju wolontariatu
w Unii Europejskiej.
Pomysł na wypracowanie w ramach polskiej Prezydencji Konkluzji Rady UE dot. wolontariatu
powstał m.in. jako efekt zaangażowania Stałego Przedstawicielstwa RP oraz
prac i konsultacji w ramach powołanego na okoliczność Europejskiego Roku Wolontariatu
2011 Międzysektorowego Zespołu Roboczego ERW 2011. Konkluzje miały podkreślić
zainteresowanie Polski tematyką wolontariatu i stanowić zwieńczenie obchodów
Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011. Czytaj opis: Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej »

Podziel się z innymi
Opublikowane w Ekonomia społeczna Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe