Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; pełni też funkcję kanału artykulacji problemów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz forum dyskusji nad propozycjami nowych rozwiązań.

http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-41-1-2018/

.

Podziel się z innymi

Comments are closed.