Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

Zapraszamy do zapoznania się z kolejna częścią kwartalnika: „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

Tematy w nim poruszane to między innymi:

Wyzwania cyfrowego fundraisingu – nowe technologie, stare problemy

RODO i organizacje pozarządowe: czy to zmiana na lepsze?

-  Czeski sektor pozarządowy na skróty

 

http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-42-2-2018/

Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

Wydawcami Kwartalnika „Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma.

 

Podziel się z innymi

Comments are closed.