Konwencja Stambulska – szukamy wiedzy u źródła, czytamy Konwencję

Powtórzmy za wrocławską Fundacją na Rzecz Równości:
„Konwencja Stambulska jest dokumentem, którego treści odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy lub narażonym na jej doświadczanie. Zapisy stanowią zobowiązanie do wprowadzania skutecznych rozwiązań w polskim systemie prawnym. Jednym z takich przykładów jest, wprowadzona w maju 2020 roku, zmiana przepisów dotyczących ochrony osób doświadczających przemocy (k.p.c., ustawy o Policji, Żandarmerii Wojskowej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) i nakazująca natychmiastową izolację sprawcy.
Mając obywatelską postawę sięgajmy do źródła: https://bit.ly/39wMeQj.
  • Konwencja stambulska, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni/odpowiedzialne.
  • Rozmawiajmy w oparciu o fakty, nie o mity.”
„[...] Jestem przekonana, że wówczas nasza dyskusja będzie uważna, a działania w które wkładamy naszą energię staną się efektywne i zrozumiałe. To w rezultacie przyniesie zmianę społeczną zbliżającą nas do spokojnego i bezpiecznego życia. A to jest nasz wspólny cel!” – podkreśla Izabela Beno, Prezeska Fundacji na Rzecz Równości
.
Podziel się z innymi

Comments are closed.