Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?

Samorząd terytorialny, którego dwudziestą rocznicę powołania obchodzimy w tym roku,jest dynamicznym, stale zmieniającym się zjawiskiem. Dotyczy to zarówno jego aspektu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego. Mając świadomość rozlicznych deficytów, jakie charakteryzują współcześnie działalność jednostek samorządowych, podjęliśmy w naszym projekcie wysiłek, zmierzający do inspirowania i pobudzania aktywności samorządów na rzecz aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz ich przedstawicieli w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania stał się proces tworzenia prawa miejscowego. Jest to w gruncie rzeczy istota samorządności lokalnej, pojmowanej nie w kategoriach rządu lokalnego, ale jako samozarządzanie ważną częścią spraw publicznych. Obywatele decydują o formie i treści stanowionego prawa, które następnie reguluje zachowanie ich samych.

Na takiej podstawie wyrasta też konstrukcja naszego opracowania. Wychodzimy tu z pewnej
generalnej konstatacji, iż dotychczasowa postać lokalnej demokracji przedstawicielskiej
wyczerpała swoje możliwości i trzeba ją przeformułować, często wbrew ugruntowanym
przekonaniom, w demokrację o wyraźnie partycypacyjnym obliczu. Nie oznacza to deprecjonowania
rangi istniejących rozwiązań przedstawicielstwa terytorialnego, ale potrzebę
ich uzupełnienia o różne postacie uczestnictwa obywateli w mechanizmach zarządzania
lokalnego. Bardzo ważnym elementem takiego rozumienia i działania staje się zapewnienie
efektywnego wpływu obywateli na procedury stanowienia prawa miejscowego.
Realizacja tego postulatu nie nastąpi bez licznych sporów i kontrowersji, tym bardziej, że
– jak twierdzą autorzy raportu FRDL – tworzone w Polsce prawo ogranicza w znaczący
sposób samorządność terytorialną, często kwestionując prawo samorządu do rozstrzygania
wielu kwestii poprzez regulacje prawa miejscowego.
Podziel się z innymi

Comments are closed.