„Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi”

Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi

Publikacja  ta jest zapisem doświadczeń Fundacji Civis Polonus w pracy z trzema społecznościami lokalnymi, których celem było zwiększenie wpływu młodzieży a szczególnie młodzieżowych rad gmin na lokalne sprawy publiczne. W Krynicy Morskiej, Lisewie i Płużnicy młodzieżowe rady realizowały swoją misję pracując według podejścia: „od problemu do rozwiązania”. Założyliśmy, że w czasie roku działania Młodzieżowej Rady powinna skupić się ona na rozwiązaniu konkretnego, ważnego dla młodych ludzi problemu. To podejście buduje w młodzieżowych radnych poczucie sprawczości, wśród młodzieży przekonanie, że MRG jest instytucją, która działa w ich imieniu i na ich rzecz, a dla władz, MRG staje się partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań.

Podziel się z innymi

Comments are closed.