Creative Commons

Pragniemy, aby efekty naszych i Państwa projektów nie trafiały do szuflady, lecz służyły innym i wspierały ich działania. Jako organizacja pozarządowa kierując się zasadą pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego, promujemy udostępnianie wyników swojej pracy na zasadzie wolnej kultury.

W tym celu w naszej e-Bibliotece niektóre publikacje są oznaczone symbolami licencji Creative Commons. Ten międzynarodowy projekt oferuje darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons wspiera wolną kulturę: produkcję i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne.

Jeśli są Państwo zainteresowani, na jakich warunkach działają licencję Creative Commons, odsyłamy do strony projektu: http://creativecommons.pl/

 

Podziel się z innymi