Wolontariat w organizacjach pozarządowych

Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Posted by on 11/01/2015 at 2:46 pm

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

Wolontariat: O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Posted by on 10/01/2015 at 2:20 pm

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe [...]

Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej

Posted by on 09/01/2015 at 2:00 pm

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Krajowym Organem Koordynującym dla Roku Wolontariatu w Polsce zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiadało zarówno za zaplanowanie krajowych obchodów Roku, jak również odgrywało istotną rolę w wyznaczaniu i realizacji kierunków działania polskiej Prezydencji [...]

Podręcznik e-wolontariatu

Posted by on 16/12/2014 at 7:04 pm

Czym e-wolontariat różni się od wolontariatu tradycyjnego? W jaki sposób nowe technologie mogą pomóc w realizacji ważnych społecznie działań? Jak efektywnie współpracować ze społecznościami internetowymi? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w pierwszym w Polsce „Podręczniku e-wolontariatu”!

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Posted by on 11/12/2014 at 10:13 am

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r., rok 2011 ustanowionoEuropejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011). Jego celem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o znaczeniu działalności wolontariackiej, uwypuklenie więziotwórczego wymiaru działalności ochotniczej, popularyzowanie wolontariatu jako formy samorozwoju i zwiększania kompetencji społecznych oraz kwalifi kacji zawodowych, a także jako wartościowej [...]