Analizy, raporty i badania

Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

Posted by on 09/07/2018 at 1:27 pm

Zapraszamy do zapoznania się z kolejna częścią kwartalnika: „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018) Tematy w nim poruszane to między innymi: - Wyzwania cyfrowego fundraisingu – nowe technologie, stare problemy - RODO i organizacje pozarządowe: czy to zmiana na lepsze? -  Czeski sektor pozarządowy na skróty   http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-42-2-2018/ Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie [...]

Indeks Jakości Współpracy

Posted by on 19/12/2014 at 9:53 am

W niniejszym opracowaniu zawarto analizę wyników badań wykonanych przy pomocy narzędzia o roboczej nazwie Indeks Jakości Współpracy (IJW). Jest ono jednym z rezultatów projektu „Model współpracy. Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną”. Projekt ten jest przedsięwzięciem realizowanym we współpracy partnerskiej pięciu instytucji: Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Collegium [...]

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Posted by on 10/12/2014 at 11:19 am

Przedstawiamy raport cząstkowy z badania „Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” przygotowany przez firmę Era Ewaluacji na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Badanie zostało zrealizowane w okresie 10 września – 9 grudnia 2012 roku.

Analiza rozwiązań legislacyjnych dot. wolontariatu w Europie na przykładach wybranych krajów

Posted by on 04/12/2014 at 8:44 pm

Zestawienie rozwiązań legislacyjnych dotyczących wolontariatu w różnych krajach europejskich wraz z ich opisem.

Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej

Posted by on 19/11/2014 at 10:45 am

Potrzeba rozwijania nowej polityki wobec organizacji trzeciego sektora jest dzisiaj niezbędna zarówno dla nowych państw członkowskich, jak Polska, jak i państw o ugruntowanej demokracji parlamentarnej i gospodarce rynkowej. W państwach Europy Środkowo-Wschodniej od ponad dwóch dekad, zaś w krajach wysoko rozwiniętych w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci radykalnie wzrosła liczba organizacji trzeciego sektora i ich znaczenie [...]