Prawo

Konwencja Stambulska – szukamy wiedzy u źródła, czytamy Konwencję

Posted by on 19/02/2021 at 2:31 pm

Powtórzmy za wrocławską Fundacją na Rzecz Równości: „Konwencja Stambulska jest dokumentem, którego treści odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy lub narażonym na jej doświadczanie. Zapisy stanowią zobowiązanie do wprowadzania skutecznych rozwiązań w polskim systemie prawnym. Jednym z takich przykładów jest, wprowadzona w maju 2020 roku, zmiana przepisów dotyczących ochrony osób doświadczających przemocy (k.p.c., [...]

Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Posted by on 11/01/2015 at 2:46 pm

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Posted by on 19/08/2014 at 2:07 pm

Książka powstała z myślą o organizacjach prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej uruchomienie. Przedstawiono w niej wybrane prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, a także sposoby organizacji i zarządzania jej prowadzeniem tak, aby umożliwiała realizację założonych celów.

Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie

Posted by on 11/08/2014 at 4:09 pm

„Na biało” to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy myślą o pracy w Europie, ale nie wiedzą od czego zacząć. Publikacja w telegraficznym skrócie informuje o formalnościach związanych z legalnym zatrudnieniem i pobytem w UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ubezpieczeniach, podatkach, pracy sezonowej, samozatrudnieniu i pracy dla niepełnoletnich.

Poradnik Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji

Posted by on 16/03/2014 at 11:17 pm

Poradnik „Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji” opracowany został w ramach projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYC H SZANS jako pomoc metodyczna dla Latarników Polski Cyfrowej, prowadzących zajęcia wprowadzające w cyfrowy świat osoby z pokolenia 50+. Wydawnictwo jest wynikiem warsztatów przeprowadzonych w Krasnogrudzie, 30 sierpnia – 1 września 2013r.