Animacja społeczności lokalnych

Zarządzanie partycypacyjne Angażowanie społeczności

Posted by on 15/11/2014 at 11:16 am

Zeszyty partycypacji publicznej są podsumowaniem seminariów warsztatowych przeprowadzanych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”. Seminaria odbywają się po zagranicznych wyjazdach studyjnych organizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy dla animatorów partycypacji publicznej i samorządowców. W trakcie wyjazdów uczestnicy poznają bohaterów procesów partycypacyjnych opisanych w „Bazie dobrych praktyk partycypacji” FISE, słuchają o konkretnych narzędziach angażowania [...]

Inicjatywa lokalna krok po kroku

Posted by on 14/08/2014 at 3:27 pm

Prezentujemy Państwu publikację, w której proponujemy modelowe przejście procesu związanego z przygotowaniem i realizacją inicjatywy lokalnej.

Tutoring – w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

Posted by on 10/10/2013 at 10:51 pm

Publikacja przedstawia tutoring – metodę kształcenia liderów lokalnych stosowaną w programie Liderzy PAFW. Piszemy w niej o założeniach, źródłach inspiracji i praktyce. Pokazujemy, kim jest tutor, co dzieje się między nim a liderem, którego rozwój wspiera, jak wyglądają relacje tutorskie. Opisujemy, jak przebiega proces tutoringu i co powoduje jego skuteczność.

Przewodnik lidera

Posted by on 10/10/2013 at 10:37 pm

Z myślą o liderach w całej Polsce Szkoła Liderów przygotowała publikację  zbierającą doświadczenia pięcioletniej pracy w ramach Programu Liderzy PAFW. Kierujemy ją do osób podejmujących wyzwania, szukających inspiracji i gotowych na nowe doświadczenia, które chcą rozwijać swoje liderskie zdolności w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Przewodnik zawiera zestaw podpowiedzi, jak skutecznie działać w swoim środowisku, [...]

Jak budować mosty

Posted by on 10/10/2013 at 10:35 pm

Przykłady aktywnego współdziałania samorządu z mieszkańcami gminy i organizacjami społecznymi. Dobre praktyki projektu „Daj głos mieszkańcom!”. Publikacja Jak budować mosty  stanowi zbiór wypracowanych w projekcie rozwiązań oraz zapis wywiadów z uczestnikami i tutorami projektu Daj głos mieszkańcom, w których dzielą się oni swoimi doświadczeniami i wnioskami z realizacji projektu.