Animacja społeczności lokalnych

Inicjatywa lokalna krok po kroku

Posted by on 14/12/2014 at 4:00 pm

Inicjatywa lokalna w samorządach – aktywni mieszkańcy na rzecz rozwoju to projekt Sieci SPLOT, realizowany w ramach PO FIO 2012-2013. Powstał jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia wiedzy na temat moż- liwości zaspokajania potrzeb społecznych poprzez realizację przedsię- wzięć inicjowanych przez obywateli, lokalnych mieszkańców, w ramach ustawowej inicjatywy lokalnej (przewidzianej w Ustawie o działalności pożytku publicznego [...]

Aktywni mieszkańcy – inicjatywy sąsiedzkie w praktyce

Posted by on 10/12/2014 at 12:14 pm

Książka, którą trzymasz w ręku – „Aktywni mieszkańcy – inicjatywy sąsiedzkie w praktyce” – jest przewodnikiem po warszawskich działaniach sąsiedzkich. Przewodnikiem, który pokazuje, co się dzieje w różnych miejscach stolicy, a przede wszystkim – kto za tym stoi, kim są aktywne osoby i jakim swoim doświadczeniem chcą się podzielić z nami. Uzupełnieniem tej części jest przykład [...]

W 60 praktyk dookoła partycypacji

Posted by on 09/12/2014 at 6:34 pm

Prezentujemy Państwu dwa przykłady z naszej bazy dobrych praktyk partycypacji. Na marginesach zamieszczamy komentarze dwojakiego rodzaju – techniczne i merytoryczne. Te pierwsze pokazują nasze intencje przy tworzeniu bazy, stanowią też praktyczne oprowadzenie po opisie.

Partycypacja publiczna krok po kroku

Posted by on 09/12/2014 at 6:19 pm

Trzymasz w dłoniach przewodnik po zagadnieniach prowadzenia procesów partycypacji publicznej. Przewodnik ten kierujemy przede wszystkim do urzędników i polityków lokalnych.

Sąsiedzi nie gryzą

Posted by on 06/12/2014 at 10:33 am

Przed Państwem 20 przykładów sąsiedzkich działań w Warszawie. Nie zostały one wybrane na zasadzie konkursu, nie przyznajemy też grand prix lokalnych aktywności. Publikacja służy inspiracji do działania i edukacji osób, które marzą, aby w jakiś sposób ożywić swoje otoczenie. Po to powstał także program Q Ruchu Sąsiedzkiego w Warszawie, prowadzony przy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej [...]