Komunikacja

Indeks Jakości Współpracy

Posted by on 19/12/2014 at 9:53 am

W niniejszym opracowaniu zawarto analizę wyników badań wykonanych przy pomocy narzędzia o roboczej nazwie Indeks Jakości Współpracy (IJW). Jest ono jednym z rezultatów projektu „Model współpracy. Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną”. Projekt ten jest przedsięwzięciem realizowanym we współpracy partnerskiej pięciu instytucji: Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Collegium [...]

Inspirator międzykulturowy

Posted by on 12/08/2014 at 4:34 pm

Książka pod redakcją Karoliny Grot i Witolda Klausa to publikacja dla wszystkich, którzy chcieliby przez poprowadzenie spotkań szkoleniowych czy warsztatów przyczynić się do poprawy komfortu życia migrantów przymusowych w Polsce.

Organizowanie społeczności lokalnej: aplikacje, wdrażanie, przyszłość

Posted by on 11/08/2014 at 4:51 pm

Publikacja „Organizowanie społeczności lokalnej: aplikacje, wdrażanie, przyszłość” poświęcona jest opisywaniu i analizowaniu głównych aspektów teorii i praktyki organizowania społeczności lokalnej (pracy środowiskowej, pracy ze społecznością lokalną). 

Nowe Technologie Lokalnie

Posted by on 05/04/2014 at 1:35 pm

Nowe Technologie Lokalne to inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która adresowana jest do organizacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności. Szczególnym zadaniem jest wsparcie organizacji z małych miejscowości. Chcemy pokazywać jak i kiedy wykorzystywać ICT. Naszym celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych działających w społecznościach lokalnych w [...]

Poradnik Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji

Posted by on 16/03/2014 at 11:17 pm

Poradnik „Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji” opracowany został w ramach projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYC H SZANS jako pomoc metodyczna dla Latarników Polski Cyfrowej, prowadzących zajęcia wprowadzające w cyfrowy świat osoby z pokolenia 50+. Wydawnictwo jest wynikiem warsztatów przeprowadzonych w Krasnogrudzie, 30 sierpnia – 1 września 2013r.