Finanse

Fundrising to sztuka

Posted by on 19/08/2014 at 2:22 pm

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu pieniędzy, a chciałyby zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w tym zakresie. Prezentuje sprawdzone mechanizmy finansowania działań obywatelskich na poziomie lokalnym, stosowane przez 6 wybranych organizacji lokalnych, które odnoszą sukcesy w swej działalności oraz skutecznie wspierają rozwój społeczności.

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Posted by on 19/08/2014 at 2:07 pm

Książka powstała z myślą o organizacjach prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej uruchomienie. Przedstawiono w niej wybrane prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, a także sposoby organizacji i zarządzania jej prowadzeniem tak, aby umożliwiała realizację założonych celów.

Przygotować projekt z sukcesem. Poradnik dla wnioskodawców

Posted by on 11/08/2014 at 3:59 pm

Dla wnioskodawców i beneficjentów projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty.

Jakie dotacje na start?

Posted by on 28/11/2012 at 4:34 pm