Ekonomia społeczna

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Posted by on 18/04/2018 at 2:19 pm

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; pełni też funkcję kanału artykulacji problemów dotyczących [...]

Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej

Posted by on 09/01/2015 at 2:00 pm

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Krajowym Organem Koordynującym dla Roku Wolontariatu w Polsce zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiadało zarówno za zaplanowanie krajowych obchodów Roku, jak również odgrywało istotną rolę w wyznaczaniu i realizacji kierunków działania polskiej Prezydencji [...]

Organizowanie społeczności lokalnej: aplikacje, wdrażanie, przyszłość

Posted by on 11/08/2014 at 4:51 pm

Publikacja „Organizowanie społeczności lokalnej: aplikacje, wdrażanie, przyszłość” poświęcona jest opisywaniu i analizowaniu głównych aspektów teorii i praktyki organizowania społeczności lokalnej (pracy środowiskowej, pracy ze społecznością lokalną). 

Nowe Technologie Lokalnie

Posted by on 05/04/2014 at 1:35 pm

Nowe Technologie Lokalne to inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która adresowana jest do organizacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności. Szczególnym zadaniem jest wsparcie organizacji z małych miejscowości. Chcemy pokazywać jak i kiedy wykorzystywać ICT. Naszym celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych działających w społecznościach lokalnych w [...]

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012.

Posted by on 28/07/2013 at 1:01 pm

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012. Najważniejsze wyniki i wnioski z badania. Przedstawiamy najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego w 2012 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pełny raport „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych” dostępny jest w portalu ngo.pl: ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport