Edukacja

Konwencja Stambulska – szukamy wiedzy u źródła, czytamy Konwencję

Posted by on 19/02/2021 at 2:31 pm

Powtórzmy za wrocławską Fundacją na Rzecz Równości: „Konwencja Stambulska jest dokumentem, którego treści odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy lub narażonym na jej doświadczanie. Zapisy stanowią zobowiązanie do wprowadzania skutecznych rozwiązań w polskim systemie prawnym. Jednym z takich przykładów jest, wprowadzona w maju 2020 roku, zmiana przepisów dotyczących ochrony osób doświadczających przemocy (k.p.c., [...]

Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

Posted by on 09/07/2018 at 1:27 pm

Zapraszamy do zapoznania się z kolejna częścią kwartalnika: „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018) Tematy w nim poruszane to między innymi: - Wyzwania cyfrowego fundraisingu – nowe technologie, stare problemy - RODO i organizacje pozarządowe: czy to zmiana na lepsze? -  Czeski sektor pozarządowy na skróty   http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-42-2-2018/ Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie [...]

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Posted by on 18/04/2018 at 2:19 pm

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; pełni też funkcję kanału artykulacji problemów dotyczących [...]

„Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi”

Posted by on 08/03/2016 at 12:19 pm

Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi Publikacja  ta jest zapisem doświadczeń Fundacji Civis Polonus w pracy z trzema społecznościami lokalnymi, których celem było zwiększenie wpływu młodzieży a szczególnie młodzieżowych rad gmin na lokalne sprawy publiczne. W Krynicy Morskiej, Lisewie i Płużnicy młodzieżowe rady realizowały swoją misję pracując według podejścia: „od problemu do [...]

Partycypacja publiczna krok po kroku

Posted by on 09/12/2014 at 6:19 pm

Trzymasz w dłoniach przewodnik po zagadnieniach prowadzenia procesów partycypacji publicznej. Przewodnik ten kierujemy przede wszystkim do urzędników i polityków lokalnych.