Aktywny Senior

Aktywizacja zawodowa osób 50+

Posted by on 19/08/2014 at 2:28 pm

Publikacja jest efektem blisko czteroletnich działań Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w sferze popularyzacji aktywizacji zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia i zarządzania wiekiem. Adresowana jest przede wszystkim, choć nie wyłącznie, do przedstawicieli instytucji rynku pracy, chcących wdrażać praktyki przyjazne osobom 50+.

Jak usłyszeć głos seniora?

Posted by on 19/08/2014 at 1:44 pm

Piszemy  o obszarach z zakresu polityk i usług publicznych, w których warto włączać osoby starsze w procesy decyzyjne. Wskazujemy konkretne tematy dla procesów partycypacyjnych z udziałem osób starszych i podpowiadamy metody, z wykorzystaniem których takie działania można prowadzić. Prezentujemy również cztery gotowe do realizacji scenariusze działań włączających osoby starsze w procesy decyzyjne.

Seniorzy w działaniu

Posted by on 19/08/2014 at 1:41 pm

Potencjalnymi adresatami tej publikacji są zarówno uczestnicy projektu „Seniorzy KUTW w działaniu”, ich partnerzy, przyjaciele i znajomi z różnych środowisk, jak również osoby zainteresowane działalnością wolontaryjną, problemami integracji międzypokoleniowej i aktywizacji seniorów.

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Posted by on 12/08/2014 at 5:09 pm

Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywni seniorzy – inspirator dla organizacji

Posted by on 10/08/2013 at 10:58 pm

Jak angażować w życie społeczne osoby starsze? Okazuje się, że jest na to wiele sposobów. Niektóre wypróbowaliśmy sami, inne podpatrzyliśmy. W ten sposób powstał niniejszy Inspirator. Dedykujemy go organizacjom, które mają seniorów w swoich szeregach lub z nimi pracują, a także tym, które chciałyby rozpocząć przedsięwzięcia z udziałem starszych osób. Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna [...]