Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

Kliknij na okładkę i pobierz

Redakcja: Katarzyna Wąsowska – Bąk

Konsultacja merytoryczna: Dorota Pieńkowska

Źródło: Fundacja dla Polski

Publikacja z 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 • Streszczenie
 • CZĘŚĆ I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI
 • ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie
 • Różnorodność organizacji pozarządowych w Polsce
 • Kompetencje osób zarządzających NGO oraz koordynatorów projektów w zakresie zarządzania finansami
 • Przyczyny aktualnego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania finansami osób pracujących w NGOs
 • Skutki aktualnego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania finansami osób pracujących w NGOs
 • Część II METODA BADAŃ
 • ROZDZIAŁ 2. Plan badania
 • ROZDZIAŁ 3. Badane organizacje
 •  Funkcje osób badanych w organizacjach
 • Forma prawna badanych organizacji
 • Wielkość budżetu
 • Liczba etatowych pracowników w organizacji
 • Wielkość miejscowości
 • Okres działalności
 • Udział w szkoleniach z zakresu zarządzania finansami
 • ROZDZIAŁ 4. Narzędzia badawcze
 • Badanie ilościowe
 • Badanie jakościowe
 • ROZDZIAŁ 5. Procedura badania
 • ROZDZIAŁ 6. Hipotezy empiryczne
 • Część III UZYSKANE WYNIKI
 • ROZDZIAŁ 7. Analiza wyników ankiet
 • Ankieta dla zarządzających
 • Ankieta dla koordynatorów projektów
 • ROZDZIAŁ 8 . Analiza jakościowa wywiadów indywidualnych
 • Zakres obowiązków osób zarządzających NGO
 • Samoocena osób zarządzających odnośnie do poziomu wiedzy związanej z zarządzaniem finansami
 • Księgowość organizacji
 • Sprawozdawczość organizacji
 • Kondycja finansowa organizacji
 • Zarządzanie finansami
 • Ryzyko finansowe organizacji w percepcji osób zarządzających
 • Potrzeby osób zarządzających w zakresie zarządzania finansami w organizacji
 • Rozdział 9. WNIOSKI
 • Wnioski z analizy wyników badania ilościowego
 • Wnioski z analizy wyników badania jakościowego
 • Rozdział 10. REKOMENDACJE
 • Rekomendacje dalszego działania dla centrów informacji i wspierania organizacji
 • Rekomendacje dalszego działania dla ośrodków wspierania podmiotów ekonomii społecznej
 • Rozdział 11. ANEKS
 • Scenariusz wywiadu pogłębionego
 • Ankieta dla zarządzających
 • Ankieta dla koordynatorów
 • Załącznik nr 1. Charakterystyki badanych organizacji
 • Bibliografia

 

Podziel się z innymi

Tags: , ,

Comments are closed.