Author Archive

Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

09/07/2018

Zapraszamy do zapoznania się z kolejna częścią kwartalnika: „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018) Tematy w nim poruszane to między innymi: - Wyzwania cyfrowego fundraisingu – nowe technologie, stare problemy - RODO i organizacje pozarządowe: czy to zmiana na lepsze? -  Czeski sektor pozarządowy na skróty   http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-42-2-2018/ Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie [...]

Posted in Analizy, raporty i badania, Edukacja, Poradniki | Komentowanie nie jest możliwe

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

18/04/2018

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; pełni też funkcję kanału artykulacji problemów dotyczących [...]

Posted in Edukacja, Ekonomia społeczna, Poradniki | Komentowanie nie jest możliwe

„Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi”

08/03/2016

Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi Publikacja  ta jest zapisem doświadczeń Fundacji Civis Polonus w pracy z trzema społecznościami lokalnymi, których celem było zwiększenie wpływu młodzieży a szczególnie młodzieżowych rad gmin na lokalne sprawy publiczne. W Krynicy Morskiej, Lisewie i Płużnicy młodzieżowe rady realizowały swoją misję pracując według podejścia: „od problemu do [...]

Posted in Dobre praktyki, Edukacja | Komentowanie nie jest możliwe

Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?

13/01/2015

Samorząd terytorialny, którego dwudziestą rocznicę powołania obchodzimy w tym roku,jest dynamicznym, stale zmieniającym się zjawiskiem. Dotyczy to zarówno jego aspektu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego. Mając świadomość rozlicznych deficytów, jakie charakteryzują współcześnie działalność jednostek samorządowych, podjęliśmy w naszym projekcie wysiłek, zmierzający do inspirowania i pobudzania aktywności samorządów na rzecz aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz [...]

Posted in Dobre praktyki, Inne, Poradniki, Społeczeństwo obywatelskie, Współpraca międzysektorowa, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) | Komentowanie nie jest możliwe

Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

12/01/2015

Niniejsza propozycja Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...]

Posted in Dobre praktyki, Inne, Poradniki, Społeczeństwo obywatelskie, Współpraca międzysektorowa, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) | Komentowanie nie jest możliwe