Aktywni mieszkańcy – inicjatywy sąsiedzkie w praktyce

Książka, którą trzymasz w ręku – „Aktywni mieszkańcy – inicjatywy sąsiedzkie w praktyce” – jest przewodnikiem po warszawskich działaniach sąsiedzkich.

Przewodnikiem, który pokazuje, co się dzieje w różnych miejscach
stolicy, a przede wszystkim – kto za tym stoi,
kim są aktywne osoby i jakim swoim doświadczeniem
chcą się podzielić z nami.
Uzupełnieniem tej części jest przykład z Hiszpanii
– federacji skupiającej organizacje sąsiedzkie w galicyjskim Vigo, stolicy prowincji oraz dokument regulujący zasady partycypacji
mieszkańców i ich organizacji w życiu publiczny miasta.
Może to będzie inspirujące?
„Aktywni mieszkańcy…” to również przewodnik-poradnik, dzięki któremu łatwiej będzie pójść w  ślady przedstawionych animatorów i liderów lokalnych. Znajdziesz w niej informacje o inicjowaniu działań sąsiedzkich, o sposobach mobilizowania ludzi do działania, o  podstawowych zasadach związanych z komunikacją z  sąsiadami, kluczowym elemencie wszystkich działań, czyli spotkaniu…
Moment publikacji książki – połowa grudnia 2009 r. – to również moment, w którym zaczynamy mówić o „ruchu sąsiedzkim”.
My, czyli mieszkańcy miasta, związani z  organizacjami
pozarządowymi, instytucjami publicznymi, administracją samorządową lub po prostu warszawiacy, którzy chcą wspólnie działać na rzecz aktywności sąsiedzkiej, zwiększenia stopnia integracji, oswojenia przestrzeni, w której żyjemy.
Koncepcja powstała podczas tegorocznej Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. Jak się rozwinie, czy się urzeczywistni – zależy od nas samych!
Podziel się z innymi

Comments are closed.