Poradnik „Jak radzić sobie z przemocą w pandemii?”

Fundacja na Rzecz Równości wraz z Wydziałem Zdrowia UM we Wrocławiu, reagując na gwałtowny wzrost przypadków przemocy domowej w czasie pandemii, wyszła z inicjatywą, dzięki której ofiary przemocy domowej będą mogły skorzystać z aktualizowanego na bieżąco Poradnika ,,Jak radzić sobie z przemocą w pandemii?”. Znajdują się w nim m.in. katalog zachowań przemocowych, rodzaje przemocy czy osobisty plan awaryjny.

Podstawą zwrócenia się o pomoc, obok osobistej decyzji ofiary przemocy, jest dostęp do informacji. Z doświadczeń naszych konsultantek wynika, że dwukrotny nieudany kontakt, którego celem jest podjęcie działań związanych z doświadczeniem przemocą, zmniejsza do kilku procent podjęcie kolejnej próby. Dlatego tak ważne jest udostępnianie aktualnych i rzetelnych informacji o miejscach i sposobach wsparcia we Wrocławiu” – mówi Izabela Beno, prezeska Fundacji.

Powstanie poradnika nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie udzielone przez Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, Stowarzyszenie INTRO, Fundację NON LICET, CYBERPORADNĘ prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskiej Radzie Kobiet.

 

Podziel się z innymi
Opublikowane w Poradniki przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Konwencja Stambulska – szukamy wiedzy u źródła, czytamy Konwencję

Powtórzmy za wrocławską Fundacją na Rzecz Równości:
„Konwencja Stambulska jest dokumentem, którego treści odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy lub narażonym na jej doświadczanie. Zapisy stanowią zobowiązanie do wprowadzania skutecznych rozwiązań w polskim systemie prawnym. Jednym z takich przykładów jest, wprowadzona w maju 2020 roku, zmiana przepisów dotyczących ochrony osób doświadczających przemocy (k.p.c., ustawy o Policji, Żandarmerii Wojskowej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) i nakazująca natychmiastową izolację sprawcy.
Mając obywatelską postawę sięgajmy do źródła: https://bit.ly/39wMeQj.
  • Konwencja stambulska, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni/odpowiedzialne.
  • Rozmawiajmy w oparciu o fakty, nie o mity.”
„[...] Jestem przekonana, że wówczas nasza dyskusja będzie uważna, a działania w które wkładamy naszą energię staną się efektywne i zrozumiałe. To w rezultacie przyniesie zmianę społeczną zbliżającą nas do spokojnego i bezpiecznego życia. A to jest nasz wspólny cel!” – podkreśla Izabela Beno, Prezeska Fundacji na Rzecz Równości
.
Podziel się z innymi
Opublikowane w Edukacja Prawo Społeczeństwo obywatelskie przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

Zapraszamy do zapoznania się z kolejna częścią kwartalnika: „Trzeci Sektor” nr 42 (2/2018)

Tematy w nim poruszane to między innymi:

Wyzwania cyfrowego fundraisingu – nowe technologie, stare problemy

RODO i organizacje pozarządowe: czy to zmiana na lepsze?

-  Czeski sektor pozarządowy na skróty

 

http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-42-2-2018/

Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

Wydawcami Kwartalnika „Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma.

 

Podziel się z innymi
Opublikowane w Analizy, raporty i badania Edukacja Poradniki przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; pełni też funkcję kanału artykulacji problemów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz forum dyskusji nad propozycjami nowych rozwiązań.

http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-41-1-2018/

.

Podziel się z innymi
Opublikowane w Edukacja Ekonomia społeczna Poradniki przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

„Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi”

Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi

Publikacja  ta jest zapisem doświadczeń Fundacji Civis Polonus w pracy z trzema społecznościami lokalnymi, których celem było zwiększenie wpływu młodzieży a szczególnie młodzieżowych rad gmin na lokalne sprawy publiczne. W Krynicy Morskiej, Lisewie i Płużnicy młodzieżowe rady realizowały swoją misję pracując według podejścia: „od problemu do rozwiązania”. Założyliśmy, że w czasie roku działania Młodzieżowej Rady powinna skupić się ona na rozwiązaniu konkretnego, ważnego dla młodych ludzi problemu. To podejście buduje w młodzieżowych radnych poczucie sprawczości, wśród młodzieży przekonanie, że MRG jest instytucją, która działa w ich imieniu i na ich rzecz, a dla władz, MRG staje się partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań.

Podziel się z innymi
Opublikowane w Dobre praktyki Edukacja przez admin. Komentowanie nie jest możliwe