Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; pełni też funkcję kanału artykulacji problemów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz forum dyskusji nad propozycjami nowych rozwiązań.

http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-41-1-2018/

.

Podziel się z innymi
Opublikowane w Edukacja Ekonomia społeczna Poradniki przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

„Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi”

Diagnoza lokalna. Pierwszy krok w działaniach publicznych młodych ludzi

Publikacja  ta jest zapisem doświadczeń Fundacji Civis Polonus w pracy z trzema społecznościami lokalnymi, których celem było zwiększenie wpływu młodzieży a szczególnie młodzieżowych rad gmin na lokalne sprawy publiczne. W Krynicy Morskiej, Lisewie i Płużnicy młodzieżowe rady realizowały swoją misję pracując według podejścia: „od problemu do rozwiązania”. Założyliśmy, że w czasie roku działania Młodzieżowej Rady powinna skupić się ona na rozwiązaniu konkretnego, ważnego dla młodych ludzi problemu. To podejście buduje w młodzieżowych radnych poczucie sprawczości, wśród młodzieży przekonanie, że MRG jest instytucją, która działa w ich imieniu i na ich rzecz, a dla władz, MRG staje się partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań.

Podziel się z innymi
Opublikowane w Dobre praktyki Edukacja przez admin. Komentowanie nie jest możliwe

Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?

Samorząd terytorialny, którego dwudziestą rocznicę powołania obchodzimy w tym roku,jest dynamicznym, stale zmieniającym się zjawiskiem. Dotyczy to zarówno jego aspektu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego. Mając świadomość rozlicznych deficytów, jakie charakteryzują współcześnie działalność jednostek samorządowych, podjęliśmy w naszym projekcie wysiłek, zmierzający do inspirowania i pobudzania aktywności samorządów na rzecz aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz ich przedstawicieli w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania stał się proces tworzenia prawa miejscowego. Jest to w gruncie rzeczy istota samorządności lokalnej, pojmowanej nie w kategoriach rządu lokalnego, ale jako samozarządzanie ważną częścią spraw publicznych. Obywatele decydują o formie i treści stanowionego prawa, które następnie reguluje zachowanie ich samych.

Podziel się z innymi

Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Niniejsza propozycja Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Autorem Niezbędnika jest dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, ale wszyscy pozostali
partnerzy projektu – Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz lider całego przedsięwzięcia – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej mają tu swój mniej lub bardziej bezpośredni wkład. Czytaj opis: Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi »

Podziel się z innymi

Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom. Czytaj opis: Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. »

Podziel się z innymi
Opublikowane w Dobre praktyki Prawo Wolontariat w organizacjach pozarządowych przez admin. Komentowanie nie jest możliwe